Turkse Art
Turkije is een schatkamer van beschavingen. Het land dat met de komst van de Seltsjoeken en de Turken werd opgenomen in de Islamitische wereld bleef sterk beïnvloed door de beschavingen uit voorgaande eeuwen. Turkije werd net als Iran en Afghanistan nooit deel van de Arabische wereld, daarvoor had het land al een te diepgewortelde eigen cultuur. De Turkse cultuur bevat naast de islam ook elementen van het sjamanisme, zoroastrianisme, taoïsme en fragmenten van de Byzantijnse en Chinese culturen. Iedereen die het land bezoekt is diep onder de indruk van de rijke cultuur van deze ‘wieg der beschaving’.

Tot de stichting van de Turkse republiek in 1932 was de kunst onderworpen aan de regels van de islam. Het was verboden leven, dat een eeuwige ziel heeft – dierlijk of menselijk leven – af te beelden. De Turks-islamitische kunst uitte zich daarom in de decoratie van tal van gebruiksvoorwerpen en gebouwen. In Turkse kunst van de afgelopen eeuw zijn westerse invloeden terug te vinden; van traditionele landschapskunst en impressionisme naar expressionisme, kubisme en (post)moderne abstracte kunst.

Wat betreft de moderne kunst. Misschien dat de omgang met kunst en vooral moderne kunst het meest symbolisch is voor de worsteling van Turkije met de moderniteit.
In Istanbul werd in 2004 het eerste Museum voor Moderne kunst geopend. Maar in de stad is moderne kunst verder onzichtbaar. Ook in het straatbeeld is het afwezig. Typerend is dan ook dat het museum voor moderne kunst bijna onvindbaar is, weggestopt in een loods bij de havens. Maar de collectie van het museum bewijst dat moderne kunst onder Turkse kunstenaars al decennia leeft. In Turkse kunst van de afgelopen eeuw is een veelheid van Westerse invloeden terug te vinden; van traditionele landschapskunst en impressionisme naar expressionisme, kubisme en moderne en postmoderne abstracte kunst.

Project Images Klik hier voor alle "Turkse Art" Project-foto's.

        
        
        Nederlands |  English