Grieks Art
De kunst van het oude Griekenland was en is een enorme invloed op de cultuur van vele landen van oude tijden tot het heden, in het bijzonder op het gebied van beeldhouwwerk en architectuur. In het Westen werd de kunst van het Romeinse Rijk grotendeels afgeleid uit Griekse modellen. In het Oosten betekenden de veroveringen van Alexander de Grote verscheidene eeuwen van uitwisseling tussen Griekse, Centraal-Aziatische en Indische culturen, die in greco-boeddhistische kunst resulteerde, met vertakkingen zover als Japan. Tot ver in de 19e eeuw overheerste deze klassieke traditie de kunst van de westerse wereld.

Romeinse Art
De speciale band tussen West-Europese kunstenaars en Italië begint in de 16de eeuw. Dan trekken de eerste pittori, schilders, uit de noordelijke streken naar het zuiden om de resten van de klassieke oudheid te bestuderen. Zij willen leren van de ‘ware kunst’; zij komen voor de ‘leerschool der antieken’.

De Renaissance heeft deze belangstelling voor de Klassieke Oudheid aangewakkerd. Rome is de best denkbare bestemming. Nergens zijn zoveel antieke ruïnes en beeldhouwwerken te vinden als in de Eeuwige Stad.

Het Flavisch Amfitheater, beter bekend als het Colosseum, gebouwd in de 1e eeuw na Chr. te Rome, was het grootste amfitheater in het Romeinse Rijk. Het Colosseum werd gebouwd door de zogenaamde Flavische keizers. De bouw werd gestart onder de heerschappij van Vespasianus in 72 en gefinancierd uit de krijgsbuit van de plundering van Jeruzalem in 70. Het werd gebouwd op de plaats waar het stagnum, een kunstmatig meer, lag van Nero's Domus Aurea. De bouw van het Colosseum juist op de plek van het meertje, dat men had weten droog te leggen. Bovendien spaarde de keuze voor deze locatie veel grondverzet, aangezien het immense bouwwerk enorme fundamenten vereiste. Het meer besloeg maar liefst 5 voetbalvelden en werd drooggelegd aan de hand van kanalen die naar de rivier de Tiber liepen (net onder Rome).

Project Images Klik hier voor alle "Romeins/Grieks" Project-foto's.

        
        
        Nederlands |  English